Onepager

Gebruiksaanwijzing Katkor

1. Maak de kattenbak goed schoon. Spoel hem vervolgens goed af met schoon, lauw water zodat er geen reinigingsmiddel of bleekwaterresten achterblijven. Maak de kattenbak daarna droog m.b.v. keuken- of toiletpapier.

2. Strooi Katkor in het midden van de bak. Zet de bak terug op de plek die de kat gewend is.

3. Indien de kat eerder ontlasting dan urine produceert, dient de ontlasting zo snel mogelijk te worden verwijderd, om eventuele verontreiniging van de te verzamelen urine te voorkomen.

4. De urine dient zo snel mogelijk na het plassen te worden verzameld. Knijp in het ballonnetje van de meegeleverde pipet en zet de bak schuin op een punt. Steek het uiteinde van de pipet in het diepste punt van de bak en laat vervolgens het ballonnetje los. De urine zal nu opgezogen worden.

 

5. De aldus opgezogen urine dient in het meegeleverde opvangbuisje te worden gedaan en zo snel mogelijk bij de dierenarts afgeleverd te worden. Dit is belangrijk, omdat de urinesamenstelling en de vorm van de kristallen kunnen veranderen als de urine langere tijd wordt bewaard.6. 
Het kan gebeuren dat een kat geen genoegen neemt met de hoeveelheid korrels. In dat geval kunt u twee bakjes Katkor gebruiken. Er is in de meeste gevallen slechts 1-2 ml urine nodig voor de gewenste onderzoeken. Bij een bakje Katkor is er een teruggave van 7 ml urine per 10 ml geloosde urine door de kat. Katten produceren gemiddeld 35 – 80 ml (op droogvoer) tot 80 – 120 ml urine per dag, zodat het opvangen van voldoende urine in de meeste gevallen geen probleem zal zijn. Alleen bij een blaasontsteking produceert de kat slechts enkele druppels per keer. In dat geval zal er na enige tijd (1 – 2 uur) waarschijnlijk toch voldoende urine verzameld zijn. Hierbij mag de reeds verzamelde urine niet tussentijds in de koelkast worden bewaard, aangezien er dan kristallen kunnen ontstaan.

7. Indien de kat echt niet op de kattenbak met Katkor wil, kunnen in een hoek van de bak, gewone kattenbakkorrels worden gelegd. Zo blijft de vertrouwde geur aanwezig. Het is hierbij heel belangrijk erop te letten dat het urinemonster niet verontreinigd raakt met de gewone korrels. Aangezien de kans op verontreiniging echter toch aanwezig is, dient deze methode alleen in het uiterste geval te worden toegepast.

 

Katkor is de betrouwbare manier om urine te verzamelen

Katkor is een kattenbakkorrel die geen vocht absorbeert en daardoor zeer geschikt is om urinemonsters te verzamelen.

Uw dierenarts kan nu, bij verdenking van blaasgruis, op gemakkelijke wijze een onderscheid maken tussen de verschillende soorten gruis (calciumoxalaat-, uraat- en struvietkristallen). De keuze voor een specifiek antistruviet-dieet of een dieet bij oxalaat of uraat urolithiasis wordt gemakkelijker. Tevens kan uw dierenarts nauwkeuriger het tijdstip bepalen wanneer overgeschakeld dient te worden van een blaasgruis-oplossend op een blaasgruispreventief dieet. Katkor leent zich ook uitstekend voor het nemen van urinemonsters voor onderzoek op eiwit, glucose, ketonen, bloed en soortelijk gewicht. 

Daarnaast kan Katkor ook worden gebruikt voor de verzameling van feces voor onderzoek op o.a. wormeieren en verteringsindicatoren. 

Als de urine daarentegen verkregen moet worden voor bacteriologisch onderzoek, wordt aangeraden deze door middel van een blaaspunctie aseptisch te verzamelen.

Verantwoording Katkor

Katkor is een merknaam van een copolymeer product en heeft twee veiligheidscertificaten: van de BGA (Bundesgesundheidsamtes) en de FDA (Food and Drugs Administration). Deze certificaten zijn verkregen in verband met het gebruik voor voedselbereiding. 

Bewezen, katkor beïnvloed niet de urine testresultaten.
In een onderzoek door het AZU is aangetoond dat Katkor geen invloed heeft op de te meten pH-waarden (zuurtegraad), de hoeveelheid eiwit en de aantallen witte en rode bloedlichaampjes in (humane) urine (dec 1996, FL-projects).

De 4 manieren om urine te verkrijgen van uw kat

Er zijn vier methoden om urine te verkrijgen:

  • spontaan geloosde urine,
  • manueel leeg duwen van de blaas,
  • catheterisatie
  • cystocentesis

Spontaan geloosde urine is de enige mogelijkheid voor de katteneigenaar. Maneel leeg duwen van de blaas, catheterisatie en cystocentesis zijn mogelijkheden die door de dierenarts gebruikt kunnen worden.

Spontaan geloosde urine:
Maak de kattenbak goed schoon. Strooi de niet-absorberende korrels, katkor in de bak. Als de kat de bak heeft bezocht, houd de bak dan schuin. De urine zal nu naar het laagste punt stromen. Steek de punt van de pipet door de korrels en zuig vervolgens de urine op.

 Manueel leeg duwen van de blaas:
De dierenarts zal continue – geen pompende of knijpende – druk uit oefenen op de blaas gedurende enkele tientallen seconden, totdat de kat begint te plassen. Binnen een minuut is duidelijk of deze methode succesvol is.

Catheterisatie:
Een katheter wordt via de plasbuis in de blaas gebracht. Vaak moet de kat gesedeerd (een licht verdoving) worden.
Cystocentesis:
De punctieplaats word geschoren en desinfecteerd. Met één hand word de blaas geimmobiliseerd en met de andere hand word met een steriele naald door de buikwand in de blaas gestoken. Nu kan de urine opgezogen worden.

 

Conclusie

Voor het verkrijgen van urine is spontane urinelozing met gebruik van katkor een katvriendelijke methode. Voor het vaststellen van de creatinine/cortisol-verhouding bij cushing is spontane urinelozing van de kat in zijn vertrouwde omgeving de aangewezen methode om urine te verkrijgen. Heeft de dierenarts tijdens het spreekuur urine nodig, dan kan hij/zij het beste eerst proberen om door middel van lichte druk op de blaas de kat te laten urineren. Indien dit niet lukt – bijvoorbeeld door tegenwerking van de kat- of indien steriele urine nodig hebt, dan is puncteren de aangewezen methode. Bij een overvolle blaas ten gevolge van obstructie van de urethra zal er catheterisatie moeten plaatsvinden om de urethra passabel te maken.

Verkrijgbaarheid Katkor
Katkor is een product van Rein Vet Products.
U kunt het verkrijgen via de dierenarts.

 
 

WAT IS KATKOR

Katkor is de nieuwe, betrouwbare manier om de diagnose
blaasgruis te stellen. Katkor is een kattenbakkorrel die geen vocht
absorbeert en daardoor zeer geschikt is om urinemonsters te
verzamelen. Uw dierenarts kan nu, bij verdenking van blaasgruis,
op gemakkelijke wijze een onderscheid maken tussen de
verschillende soorten gruis (calciumoxalaat-, uraat- en
struvietkristallen).

Aangezien er de laatste jaren een toename van de
calciumoxalaatkristallen wordt waargenomen is differentiatie van
de kristallen zeer belangrijk. De keuze voor een antistruviet-dieet
of een dieet bij oxalaat of uraat urolithiasis wordt gemakkelijker.
Tevens kan uw dierenarts nauwkeuriger het tijdstip bepalen
wanneer overgeschakeld dient te worden van een
blaasgruisoplossend op een blaasgruispreventief dieet.

Er kan nog meer met Katkor
Katkor leent zich ook uitstekend voor het nemen van
urinemonsters voor onderzoek op eiwit, glucose, ketonen, bloed
en soortelijk gewicht. Daarnaast kan Katkor ook worden gebruikt
voor de verzameling van feces voor onderzoek op o.a. wormeieren
en verteringsindicatoren. Als de urine daarentegen verkregen
moet worden voor bacteriologisch onderzoek, wordt aangeraden
deze door middel van een blaaspunctie aseptisch te verzamelen.

HOW TO USE KATKOR

KATKOR EN MILIEU

Katkor heeft geen invloed op de urine testresultaten. Dit kan nog niet worden gerealiseerd met bio plastic die in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn zodat we dat kunnen blijven garanderen. 

Katkor moet in de grijze container zodat deze bij de vuilverbranders katkor wordt omgezet in Energie.

Ketone

Aflezen na 40 seconden Deze is positief als er te weinig suiker is voor de energievoorziening. Er wordt massaal vet verbrand. Dit kan een voorbode zijn van suikerziekte. Normaal dus geen ketone in het bloed.

Leucocyten

Aflezen na 2 minuten. Deze test geeft een indicatie over een ontsteking in de blaas. Deze test is niet echt betrouwbaar en kan beter door de dierenarts worden uitgevoerd. Hij zal de urine bekijken met de microscoop en daar de leukocyten beoordelen.

Nitriet

Aflezen na 60 seconde Deze test zal positief zijn bij nitriet producerende bacterien. Er zijn echter ook niet nitriet producerende bacterein. Deze kan de dierenarts zien bij het beoordelen van de urine onder de microscoop.

Proteine

Aflezen na 60 seconden – Deze test verteld iets over de functie van de nieren. Normaal gesproken moet de test negatief zijn. Door bovenmatige inspanning en stress kan de uitslag positief zijn zonder dat de kat ziek is. Ook kan het een prerenaal aandoening zijn. Er is dan een bovenmatige hoeveelheid eiwit in de bloedbaan. Sommige geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de nieren. Dan is het handig om mbv katkor verzamelde urine deze test te doen om te kijken of deze medicijnen te veel schade aan de nieren toedienen. 

Bloed 

Aflezen na 60 seconden De test zal positief zijn bij urineweginfectie, blaas- of nierstenen, nier-infectie en blaaskanker. Maar ook medicatie en zware lichamelijke inspanning kan zorgen voor wat bloed in de urine.

Urobilinogeen

Aflezen na 60 seconde.  Urobilinogeen is een afbraakproduct van bilirubine in de lever. Bilirubine helpt bij het afbreken van oude rode bloedcellen. Bij weinig of geen Urobilinogeen kan beteken dat er een probleem met de lever is. Ook positieve uitslagen kunnen wijzen op leverproblemen door bijvoorbeeld hepatitis of schadelijke stoffen. Deze test is uitermate gevoelig voor temperatuur dus zorg dat deze plaats vindt bij kamertemperatuur.

 

Concentratie van de urine. 

Men krijgt een aanwijzing door de kleur van de urine. Normale urine heeft een lichte gele kleur. Kleurloze urine wijst op slecht geconcentreerde urine terwijl donker geel een aanwijzing is voor te geconcentreerde urine.

Katkor is een polypropyleen plastic korrel welke de urine test resultaten niet beïnvloed. Helaas nog niet afbreekbaar omdat deze niet voldoen. (beïnvloed de resultaten of niet voldoende beschikbaar). De korrels nemen geen vocht op en zijn daardoor goed geschikt om in de kattenbak te worden gebruikt. Het wordt geleverd met een handige pipet om de urine tussen de korrels op te zuigen en in een schone reageerbuis te doen. Na gebruik kan men de korrels wassen en hergebruiken. Zorg er dan wel voor dat er geen zeepresten achter blijven. Katkor kan men verwijderen met het restafval hierdoor wordt het verbrand en wordt het gebruikt voor de productie van warmte of elektriciteit. (plastic is een olieproduct)

URINE DIPSTICK

Doe op elk vakje een druppel urine met behulp van bijgeleverde pipet. Het beste kan men per vakje werken.

Ph. 

Aflezen na 60 seconde. Ph wordt bepaald door wat de kat eet. Als de kat veel vlees krijgt is de urine zuurder. Bij verschillende zuurgraden ontstaan verschillende kristallen. Vooral katten hebben daar nogal eens last van. Afwijkende pH geeft een indicatie over nierproblemen of problemen in de blaas. Normaal tussen de 5 en 7

 Glucose

Aflezen na 30 seconden Normaal zit er geen suiker in de urine. Dit gebeurt alleen als het suikergehalte in het bloed te hoog is. Dit vindt plaats bij bijvoorbeeld suikerziekte. Vaak vindt men vals positieve resultaten bij het gebruiken van oude jampotten als container.