Gebruiksaanwijzing Katkor Home

Gebruiksaanwijzing Katkor Home

 1. Maak de kattenbak goed schoon. Spoel hem vervolgens goed af met schoon, lauw water zodat er geen reinigingsmiddel of bleekwaterresten achterblijven. Maak de kattenbak daarna droog m.b.v. keuken- of toiletpapier.

 2. Strooi Katkor in het midden van de bak. Zet de bak terug op de plek die de kat gewend is.

 3. Indien de kat eerder ontlasting dan urine produceert, dient de ontlasting zo snel mogelijk te worden verwijderd, om eventuele verontreiniging van de te verzamelen urine te voorkomen.

 4. De urine dient zo snel mogelijk na het plassen te worden verzameld. Knijp in het ballonnetje van de meegeleverde pipet en zet de bak schuin op een punt. Steek het uiteinde van de pipet in het diepste punt van de bak en laat vervolgens het ballonnetje los. De urine zal nu opgezogen worden.

 5. Doe op elk vakje van de Combur7 Teststrip een druppel urine met behulp van bijgeleverde pipet. Binnen 1-3 minuten is een eventuele positieve test af te lezen van de strip door deze te vergelijken met de meegeleverde kleurenstaat. Wijkt de kleur van de strip af ten opzichte van de kleurenstaat dan is er sprake van een positieve test en is het van belang zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een dierenarts.

  Ph. Aflezen na 60 seconden. Ph wordt bepaald door wat de kat eet. Als de kat veel vlees krijgt is de urine zuurder. Bij verschillende zuurgraden ontstaan verschillende kristallen. Vooral katten hebben daar nogal eens last van. Afwijkende pH geeft een indicatie over nierproblemen of problemen in de blaas. Normaal tussen de 5 en 7.

  Glucose
  . Aflezen na 30 seconden. Normaal zit er geen suiker in de urine. Dit gebeurt alleen als het suikergehalte in het bloed te hoog is. Dit vindt plaats bij bijvoorbeeld suikerziekte.

  Ketone. Aflezen na 40 seconden. Deze is positief als er te weinig suiker is voor de energievoorziening. Er wordt massaal vet verbrand. Dit kan een voorbode zijn van suikerziekte. Normaal is dus geen ketone in het bloed.

  Leucocyten. Aflezen na 2 minuten. Deze test geeft een indicatie over een ontsteking in de blaas. Deze test is niet echt betrouwbaar en kan beter door de dierenarts worden uitgevoerd. Hij zal de urine bekijken met de microscoop en daar de leukocyten beoordelen.

  Nitriet. Aflezen na 60 seconden. Deze test zal positief zijn bij nitriet producerende bacteriën. Er zijn echter ook niet nitriet producerende bacteriën. Deze kan de dierenarts zien bij het beoordelen van de urine onder de microscoop.

  Proteïne. Aflezen na 60 seconden. Deze test verteld iets over de functie van de nieren. Normaal gesproken moet de test negatief zijn. Door bovenmatige inspanning en stress kan de uitslag positief zijn zonder dat de kat ziek is. Ook kan het een pr renaal aandoening zijn. Er is dan een bovenmatige hoeveelheid eiwit in de bloedbaan. Sommige geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de nieren. Dan is het handig om met behulp van Katkor verzamelde urine deze test te doen om te kijken of deze medicijnen te veel schade aan de nieren toedienen.

  ERY, bloed. Aflezen na 60 seconden. De test zal positief zijn bij urineweginfectie, blaas- of nierstenen, nier-infectie en blaaskanker. Maar ook medicatie en zware lichamelijke inspanning kan zorgen voor wat bloed in de urine.

  Hb, urobilinogeen. Aflezen na 60 seconden. Urobilinogeen is een afbraakproduct van bilirubine in de lever. Bilirubine helpt bij het afbreken van oude rode bloedcellen. Bij weinig of geen Urobilinogeen kan beteken dat er een probleem met de lever is. Ook positieve uitslagen kunnen wijzen op leverproblemen door bijvoorbeeld hepatitis of schadelijke stoffen. Deze test is uitermate gevoelig voor temperatuur dus zorg dat deze plaats vindt bij kamertemperatuur.

 6. De resterende opgezogen urine dient in het meegeleverde opvangbuisje te worden gedaan en, indien de teststrip een positief resultaat geeft, zo snel mogelijk bij de dierenarts afgeleverd te worden. Dit is belangrijk, omdat de urinesamenstelling en de vorm van de kristallen kunnen veranderen als de urine langere tijd wordt bewaard. De verzamelde urine niet tussentijds in de koelkast bewaren, aangezien er dan kristallen kunnen ontstaan.

 7. Het kan gebeuren dat een kat geen genoegen neemt met de hoeveelheid korrels. In dat geval kunt u twee bakjes Katkor gebruiken. Er is in de meeste gevallen slechts 1-2 ml urine nodig voor de gewenste onderzoeken. Bij een bakje Katkor is er een teruggave van 7 ml urine per 10 ml geloosde urine door de kat. Katten produceren gemiddeld 35 – 80 ml (op droogvoer) tot 80 – 120 ml urine per dag, zodat het opvangen van voldoende urine in de meeste gevallen geen probleem zal zijn. Alleen bij een blaasontsteking produceert de kat slechts enkele druppels per keer. In dat geval zal er na enige tijd (1 – 2 uur) waarschijnlijk toch voldoende urine verzameld zijn. Hierbij mag de reeds  verzamelde urine niet tussentijds in de koelkast worden bewaard, aangezien er dan kristallen kunnen ontstaan.

 8. Indien de kat echt niet op de kattenbak met Katkor wil, kunnen in een hoek van de bak, gewone kattenbakkorrels worden gelegd. Zo blijft de vertrouwde geur aanwezig. Het is hierbij heel belangrijk erop te letten dat het urinemonster niet verontreinigd raakt met de gewone korrels. Aangezien de kans op verontreiniging echter toch aanwezig is, dient deze methode alleen in het uiterste geval te worden toegepast.

Gebruiksaanwijzing Katkor Home

 1. Maak de kattenbak goed schoon. Spoel hem vervolgens goed af met schoon, lauw water zodat er geen reinigingsmiddel of bleekwaterresten achterblijven. Maak de kattenbak daarna droog m.b.v. keuken- of toiletpapier.
 2. Strooi Katkor in het midden van de bak. Zet de bak terug op de plek die de kat gewend is.
 3. Indien de kat eerder ontlasting dan urine produceert, dient de ontlasting zo snel mogelijk te worden verwijderd, om eventuele verontreiniging van de te verzamelen urine te voorkomen.
 4. De urine dient zo snel mogelijk na het plassen te worden verzameld. Knijp in het ballonnetje van de meegeleverde pipet en zet de bak schuin op een punt. Steek het uiteinde van de pipet in het diepste punt van de bak en laat vervolgens het ballonnetje los. De urine zal nu opgezogen worden.
 5. Doe op elk vakje van de Combur7 Teststrip een druppel urine met behulp van bijgeleverde pipet. Binnen 1-3 minuten is een eventuele positieve test af te lezen van de strip door deze te vergelijken met de meegeleverde kleurenstaat. Wijkt de kleur van de strip af ten opzichte van de kleurenstaat dan is er sprake van een positieve test en is het van belang zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een dierenarts.

   

  Ph. Aflezen na 60 seconden. Ph wordt bepaald door wat de kat eet. Als de kat veel vlees krijgt is de urine zuurder. Bij verschillende zuurgraden ontstaan verschillende kristallen. Vooral katten hebben daar nogal eens last van. Afwijkende pH geeft een indicatie over nierproblemen of problemen in de blaas. Normaal tussen de 5 en 7.

  Glucose. Aflezen na 30 seconden. Normaal zit er geen suiker in de urine. Dit gebeurt alleen als het suikergehalte in het bloed te hoog is. Dit vindt plaats bij bijvoorbeeld suikerziekte.

  Ketone. Aflezen na 40 seconden. Deze is positief als er te weinig suiker is voor de energievoorziening. Er wordt massaal vet verbrand. Dit kan een voorbode zijn van suikerziekte. Normaal is dus geen ketone in het bloed.

  Leucocyten. Aflezen na 2 minuten. Deze test geeft een indicatie over een ontsteking in de blaas. Deze test is niet echt betrouwbaar en kan beter door de dierenarts worden uitgevoerd. Hij zal de urine bekijken met de microscoop en daar de leukocyten beoordelen.

  Nitriet. Aflezen na 60 seconden. Deze test zal positief zijn bij nitriet producerende bacteriën. Er zijn echter ook niet nitriet producerende bacteriën. Deze kan de dierenarts zien bij het beoordelen van de urine onder de microscoop.

  Proteïne. Aflezen na 60 seconden. Deze test verteld iets over de functie van de nieren. Normaal gesproken moet de test negatief zijn. Door bovenmatige inspanning en stress kan de uitslag positief zijn zonder dat de kat ziek is. Ook kan het een pr renaal aandoening zijn. Er is dan een bovenmatige hoeveelheid eiwit in de bloedbaan. Sommige geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de nieren. Dan is het handig om met behulp van Katkor verzamelde urine deze test te doen om te kijken of deze medicijnen te veel schade aan de nieren toedienen.

  ERY, bloed. Aflezen na 60 seconden. De test zal positief zijn bij urineweginfectie, blaas- of nierstenen, nier-infectie en blaaskanker. Maar ook medicatie en zware lichamelijke inspanning kan zorgen voor wat bloed in de urine.

  Hb, urobilinogeen. Aflezen na 60 seconden. Urobilinogeen is een afbraakproduct van bilirubine in de lever. Bilirubine helpt bij het afbreken van oude rode bloedcellen. Bij weinig of geen Urobilinogeen kan beteken dat er een probleem met de lever is. Ook positieve uitslagen kunnen wijzen op leverproblemen door bijvoorbeeld hepatitis of schadelijke stoffen. Deze test is uitermate gevoelig voor temperatuur dus zorg dat deze plaats vindt bij kamertemperatuur.

 6. De resterende opgezogen urine dient in het meegeleverde opvangbuisje te worden gedaan en, indien de teststrip een positief resultaat geeft, zo snel mogelijk bij de dierenarts afgeleverd te worden. Dit is belangrijk, omdat de urinesamenstelling en de vorm van de kristallen kunnen veranderen als de urine langere tijd wordt bewaard. De verzamelde urine niet tussentijds in de koelkast bewaren, aangezien er dan kristallen kunnen ontstaan.
 7. Het kan gebeuren dat een kat geen genoegen neemt met de hoeveelheid korrels. In dat geval kunt u twee bakjes Katkor gebruiken. Er is in de meeste gevallen slechts 1-2 ml urine nodig voor de gewenste onderzoeken. Bij een bakje Katkor is er een teruggave van 7 ml urine per 10 ml geloosde urine door de kat. Katten produceren gemiddeld 35 – 80 ml (op droogvoer) tot 80 – 120 ml urine per dag, zodat het opvangen van voldoende urine in de meeste gevallen geen probleem zal zijn. Alleen bij een blaasontsteking produceert de kat slechts enkele druppels per keer. In dat geval zal er na enige tijd (1 – 2 uur) waarschijnlijk toch voldoende urine verzameld zijn. Hierbij mag de reeds  verzamelde urine niet tussentijds in de koelkast worden bewaard, aangezien er dan kristallen kunnen ontstaan.
 8. Indien de kat echt niet op de kattenbak met Katkor wil, kunnen in een hoek van de bak, gewone kattenbakkorrels worden gelegd. Zo blijft de vertrouwde geur aanwezig. Het is hierbij heel belangrijk erop te letten dat het urinemonster niet verontreinigd raakt met de gewone korrels. Aangezien de kans op verontreiniging echter toch aanwezig is, dient deze methode alleen in het uiterste geval te worden toegepast.