Homepage KATKOR

Katkor is de betrouwbare manier om urine te verzamelen

Katkor is een kattenbakkorrel die geen vocht absorbeert en daardoor zeer geschikt is om urinemonsters te verzamelen.

Uw dierenarts kan nu, bij verdenking van blaasgruis, op gemakkelijke wijze een onderscheid maken tussen de verschillende soorten gruis (calciumoxalaat-, uraat- en struvietkristallen). De keuze voor een specifiek antistruviet-dieet of een dieet bij oxalaat of uraat urolithiasis wordt gemakkelijker. Tevens kan uw dierenarts nauwkeuriger het tijdstip bepalen wanneer overgeschakeld dient te worden van een blaasgruis-oplossend op een blaasgruispreventief dieet. Katkor leent zich ook uitstekend voor het nemen van urinemonsters voor onderzoek op eiwit, glucose, ketonen, bloed en soortelijk gewicht. 

Daarnaast kan Katkor ook worden gebruikt voor de verzameling van feces voor onderzoek op o.a. wormeieren en verteringsindicatoren. 

Als de urine daarentegen verkregen moet worden voor bacteriologisch onderzoek, wordt aangeraden deze door middel van een blaaspunctie aseptisch te verzamelen.

Ik heb KATKOR van de dierenarts gekregen en wil meer informatie hoe ik KATKOR moet gebruiken.

Ik wil KATKOR HOME kopen en ook meer informatie over hoe ik KATKOR HOME moet gebruiken.

Gebruiksaanwijzing Katkor

1. Maak de kattenbak goed schoon. Spoel hem vervolgens goed af met schoon, lauw water zodat er geen reinigingsmiddel of bleekwaterresten achterblijven. Maak de kattenbak daarna droog m.b.v. keuken- of toiletpapier.

2. Strooi Katkor in het midden van de bak. Zet de bak terug op de plek die de kat gewend is.


3. Indien de kat eerder ontlasting dan urine produceert, dient de ontlasting zo snel mogelijk te worden verwijderd, om eventuele verontreiniging van de te verzamelen urine te voorkomen.

4. De urine dient zo snel mogelijk na het plassen te worden verzameld. Knijp in het ballonnetje van de meegeleverde pipet en zet de bak schuin op een punt. Steek het uiteinde van de pipet in het diepste punt van de bak en laat vervolgens het ballonnetje los. De urine zal nu opgezogen worden.

5. De aldus opgezogen urine dient in het meegeleverde opvangbuisje te worden gedaan en zo snel mogelijk bij de dierenarts afgeleverd te worden. Dit is belangrijk, omdat de urinesamenstelling en de vorm van de kristallen kunnen veranderen als de urine langere tijd wordt bewaard.6. Het kan gebeuren dat een kat geen genoegen neemt met de hoeveelheid korrels. In dat geval kunt u twee bakjes Katkor gebruiken. Er is in de meeste gevallen slechts 1-2 ml urine nodig voor de gewenste onderzoeken. Bij een bakje Katkor is er een teruggave van 7 ml urine per 10 ml geloosde urine door de kat. Katten produceren gemiddeld 35 – 80 ml (op droogvoer) tot 80 – 120 ml urine per dag, zodat het opvangen van voldoende urine in de meeste gevallen geen probleem zal zijn. Alleen bij een blaasontsteking produceert de kat slechts enkele druppels per keer. In dat geval zal er na enige tijd (1 – 2 uur) waarschijnlijk toch voldoende urine verzameld zijn. Hierbij mag de reeds verzamelde urine niet tussentijds in de koelkast worden bewaard, aangezien er dan kristallen kunnen ontstaan.

7. Indien de kat echt niet op de kattenbak met Katkor wil, kunnen in een hoek van de bak, gewone kattenbakkorrels worden gelegd. Zo blijft de vertrouwde geur aanwezig. Het is hierbij heel belangrijk erop te letten dat het urinemonster niet verontreinigd raakt met de gewone korrels. Aangezien de kans op verontreiniging echter toch aanwezig is, dient deze methode alleen in het uiterste geval te worden toegepast.

Verantwoording Katkor

Katkor is een merknaam van een copolymeer product en heeft twee veiligheidscertificaten: van de BGA (Bundesgesundheidsamtes) en de FDA (Food and Drugs Administration). Deze certificaten zijn verkregen in verband met het gebruik voor voedselbereiding. 

Bewezen, katkor beïnvloed niet de urine testresultaten.
In een onderzoek door het AZU is aangetoond dat Katkor geen invloed heeft op de te meten pH-waarden (zuurtegraad), de hoeveelheid eiwit en de aantallen witte en rode bloedlichaampjes in (humane) urine (dec 1996, FL-projects).

De 4 manieren om urine te verkrijgen van uw kat

Er zijn vier methoden om urine te verkrijgen:

  • spontaan geloosde urine,
  • manueel leeg duwen van de blaas,
  • catheterisatie,
  • cystocentesis

Spontaan geloosde urine is de enige mogelijkheid voor de katteneigenaar. Maneel leeg duwen van de blaas, catheterisatie en cystocentesis zijn mogelijkheden die door de dierenarts gebruikt kunnen worden.

Spontaan geloosde urine:
Maak de kattenbak goed schoon. Strooi de niet-absorberende korrels, katkor in de bak. Als de kat de bak heeft bezocht, houd de bak dan schuin. De urine zal nu naar het laagste punt stromen. Steek de punt van de pipet door de korrels en zuig vervolgens de urine op.

 Manueel leeg duwen van de blaas:
De dierenarts zal continue – geen pompende of knijpende – druk uit oefenen op de blaas gedurende enkele tientallen seconden, totdat de kat begint te plassen. Binnen een minuut is duidelijk of deze methode succesvol is.

Catheterisatie:
Een katheter wordt via de plasbuis in de blaas gebracht. Vaak moet de kat gesedeerd (een licht verdoving) worden.
Cystocentesis:
De punctieplaats word geschoren en desinfecteerd. Met één hand word de blaas geimmobiliseerd en met de andere hand word met een steriele naald door de buikwand in de blaas gestoken. Nu kan de urine opgezogen worden.

 

Conclusie

Voor het verkrijgen van urine is spontane urinelozing met gebruik van katkor een katvriendelijke methode. Voor het vaststellen van de creatinine/cortisol-verhouding bij cushing is spontane urinelozing van de kat in zijn vertrouwde omgeving de aangewezen methode om urine te verkrijgen. Heeft de dierenarts tijdens het spreekuur urine nodig, dan kan hij/zij het beste eerst proberen om door middel van lichte druk op de blaas de kat te laten urineren. Indien dit niet lukt – bijvoorbeeld door tegenwerking van de kat- of indien steriele urine nodig hebt, dan is puncteren de aangewezen methode. Bij een overvolle blaas ten gevolge van obstructie van de urethra zal er catheterisatie moeten plaatsvinden om de urethra passabel te maken.

Verkrijgbaarheid Katkor
Katkor is een product van Rein Vet Products.
U kunt het verkrijgen via de dierenarts of via de webshop.